CHUNG CƯ PARKVIEW RESIDENCE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Khách hàng:
Anh Thịnh
Địa điểm xây dựng:
Quận Hà Đông - Hà Nội
Thời gian thiết kế:
Tháng 02 - 2016
Thời gian thi công
Tháng 06 - 2016
Thời Gian Hoàn Thiện
Tháng 7 - 2016
Tổng diện tích:
60 m2
Chủ nhiệm thiết kế:
KTS Đỗ Anh Đức
Designer:
KTS Phạm Thanh Nam
Kỹ thuật:
KS Đỗ Thế Anh