NỘI THẤT BIỆT THỰ VƯỜN – THÁI BÌNH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Khách hàng:
Anh Huy
Địa điểm xây dựng:
Thị trấn Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình
Thời gian thiết kế:
Tháng 02 - 2017
Thời gian thi công
Tháng 04 - 2017
Thời Gian Hoàn Thiện
Tháng 8- 2017
Tổng diện tích:
200 m2
Chủ nhiệm thiết kế:
KTS Đỗ Anh Đức
Designer:
KTS Phạm Thanh Nam
Kỹ thuật:
KTS Nguyễn Ngọc Bắc