CHUNG CƯ SEASON AVENUE

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Khách hàng:
Anh Quang
Địa điểm xây dựng:
P3007 - Tòa S3 - Chung cư Season Avenue - Mỗ Lao - Hà Đông - HN
Thời gian thiết kế:
Tháng 9/2017
Thời gian thi công
Tháng 10/2017
Thời Gian Hoàn Thiện
Tháng 12/2017
Tổng diện tích:
70m2
Chủ nhiệm thiết kế:
KTS. Đỗ Anh Đức
Designer:
KTS. Phạm Đình Hướng
Kỹ thuật:
KTS. Nguyễn Ngọc Bắc