NỘI THẤT CHUNG CƯ GOLDMARK CITY

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Khách hàng:
Anh Hùng
Địa điểm xây dựng:
136 - Hồ Tùng Mậu - Hà Nội
Thời gian thiết kế:
Tháng 05 - 2017
Thời gian thi công
Tháng 06 - 2017
Thời Gian Hoàn Thiện
Tháng 7 - 2017
Tổng diện tích:
90 m2
Chủ nhiệm thiết kế:
KTS Đỗ Anh Đức
Designer:
KTS Lê Văn Trung
Kỹ thuật:
KS. Đỗ Thế Anh