NỘI THẤT NHÀ LIỀN KỀ HẠ LONG

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Khách hàng:
Chị Hạnh
Địa điểm xây dựng:
Thành Phố Hạ Long- Quảng Ninh
Thời gian thiết kế:
Tháng 04 - 2017
Thời gian thi công
Tháng 06 - 2017
Thời Gian Hoàn Thiện
Tháng 7 - 2017
Tổng diện tích:
320 m2
Chủ nhiệm thiết kế:
KTS Đỗ Anh Đức
Designer:
KTS Nguyễn Ngọc Bắc
Kỹ thuật:
KTS Đỗ Thế Anh