CHUNG CƯ HOMECITY – TRUNG KINH

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Khách hàng:
Chị Lan
Địa điểm xây dựng:
177 Trung Kính - Cầu Giấy - HN
Thời gian thiết kế:
Tháng 10 - 2016
Thời gian thi công
Tháng 12 - 2016
Thời Gian Hoàn Thiện
Tháng 12 - 2016
Tổng diện tích:
75 m2
Chủ nhiệm thiết kế:
KTS Đỗ Anh Đức
Designer:
KTS Nguyễn Hoàng Long
Kỹ thuật:
KTS Đỗ Thế Anh